Belangrijk: wijziging tijdrit

route2

We zijn genoodzaakt ons parcours van de individuele tijdrit aan te passen omwille van dringende werken die langs het initiële parcours worden uitgevoerd. Hierdoor rijden we 3,9 km langs de Vaart in de Veurnekeiweg, nemen de U-bocht en rijden dan 3,1 km terug langs de Veurnekeiweg om dan het voorziene parcours te vervolgen. De windrichting zal in die zone heel bepalend zijn.


We are forced to adjust our individual time trial route due to urgent works being carried out along the initial route. As a result, we drive 3.9 km along the canal in the Veurnekeiweg, take the U-turn and then drive 3.1 km back along the Veurnekeiweg to continue the planned route. The wind direction will be very decisive in that zone.


Nous sommes obligés d'ajuster notre parcours contre la montre individuel en raison de travaux urgents en cours sur le parcours initial. En conséquence, nous parcourons 3,9 km le long du canal le long du Veurnekeiweg, faisons demi-tour puis revenons sur 3,1 km le long du Veurnekeiweg pour continuer l'itinéraire prévu. La direction du vent sera très décisive dans cette zone.

Dries De Pooter wint in Poperinge
FTT kweekvijver voor pro-teams